BGH@sathorn  Home  Our Services Gallery

ศูนย์จักษุและต้อกระจก

เป็นศูนย์เชี่ยวชาญทางตาที่มีชื่อเสียงของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่สะอาด อุปกรณ์ผ่าตัดที่ผ่านการฆ่าเชื้อในมาตรฐานสูงสุด และสถานที่ที่สะอาด ทันสมัย ใจกลางเมือง

ปัจจุบัน มีผู้รับบริการที่ศูนย์จักษุนี้จำนวนมาก โดยแต่ละเดือนมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยถึง 6,000 คน และผ่าตัดมากถึง 200 ราย

x

นัดหมายเข้าตรวจ

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันการนัดหมาย ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ

วัน เวลา ที่ต้องการนัดหมายเข้าตรวจ 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือทางการแพทย์ และมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูง รวมถึงมี Package การตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ด้วยราคาที่เป็นภาครัฐ

ปัจจุบันมีผู้รักสุขภาพ มาตรวจกับศูนย์นี้จำนวนมาก ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ศูนย์อายุรกรรม

เป็นศูนย์เชี่ยวชาญที่มีแพทย์อายุรกรรมหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นอายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมหัวใจ อายุรกรรมประสาท และเวชปฏิบัติทั่วไป ซึ่งครอบคลุมโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอัมพฤต รวมถึงการมียาที่หลากหลาย และ Lab ที่ทันสมัย

ด้วยสถานที่ที่สะดวกสบาย ไม่แออัด และเดินทางสะดวก ทำให้มีผู้สูงวัยมารับบริการจำนวนมาก

ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง

เป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญของ รพ.บ้านแพ้ว ด้วยทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CT Scan ฟัน รวมถึงมีระบบการฆ่าเชื้อที่มีมาตรฐานระดับสูง ทำให้ผู้รับบริการมั่นใจในบริการ

ด้วยการให้บริการเฉพาะทางครบทุกสาขา ทำให้มีผู้มารับบริการที่ศูนย์นี้จำนวนมาก

ศูนย์กระดูกและข้อ

เป็นศูนย์ที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อโดยเฉพาะ รวมถึงมียาที่หลากหลาย และมีหัตถการที่ช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาเข้าข้อเข่า การฉีดยาเข้าไขสันหลัง ภายใต้เครื่อง Fluoroscope

ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และทีมแพทย์ที่มีความชำนาญ ทำให้ศูนย์นี้มีผู้สงวัยมารับบริการเป็นจำนวนมาก

ศูนย์กายภาพบำบัด

เป็นศูนย์ที่มีอุปกรณ์ทางกายภาพที่ทันสมัย รองรับอาการปวดทางกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ฟื้นฟูสมรรถภาพของโรค อัมพฤต และอัมพาต และรักษาร่วมกับแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ เพื่อช่วยลดหรือหลีกเลี่ยงการผ่าตัด

ด้วยสถานที่อยู่ใจกลางเมือง เดินทางได้สะดวก บริการทั้งในและนอกเวลาทำให้มีผู้สูงอายุ มารับบริการต่อเนื่องจำนวนมาก

ศูนย์ความงาม

เป็นศูนย์ความงามที่ครอบคลุม ตั้งแต่การนวดหน้า ฉีดยา เลเซอร์ รวมถึงการผ่าตัด โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ที่สะอาด ทันสมัย มีระบบการฆ่าเชื้อมาตรฐานระดับโรงพยาบาล

ปัจจุบันมีผู้รับบริการเป็นประจำที่ศูนย์แห่งนี้ จำนวนมาก

ศูนย์นวดแพทย์แผนไทย

เป็นศูนย์ที่สะอาด ปลอดภัย และมีมาตรฐานสูง ระดับโรงพยาบาล โดยมีหมอนวดที่ได้รับการฝึกและผ่านการอบรม รวมถึงมีแพทย์แผนไทยประจำศูนย์นี้ โดยให้บริการในการนวดตัว นวดเท้า นวดแก้จุด และที่นิยม คือ นวดแก้ Office Syndrome

ปัจจุบันศูนย์นี้เป็นที่นิยมทั้งในผู้สูงวัย และวัยทำงาน มากันเป็นประจำด้วยการบริการที่สะอาด และราคาไม่แพง

×

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร

ที่ตั้ง : อาคาร TPI Tower ชั้น 10 ถนนจันทน์ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ติดต่อ-สอบถาม 02-287-2228

การเดินทางมาสาขาสาทร : ลง BTS ศาลาแดง ต่อด้วยสองแถวแดงสาย 1240 หรือ ลง BTS ช่องนนทรี ต่อรถเมลสาย77หรือออกประตู5เพื่อต่อรถเมล์ BRTลง สถานี ถ.จันทร์ แล้วเดินย้อนมา รถเมล์ที่ผ่าน อาคาร TPI ได้แก่ 22, 62, 62 (ปอ), 77, 77 (ปอ)

©2022 Banphaeo General Hospital | BGH